Doel:

Mijn primaire doel is om iemand weer positief in de arbeidsmarkt te zetten.
Het leveren van maatwerk staat voorop en daarbij maak ik gebruik van een POP;  Persoonlijk OntwikkelPlan.
Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn o.a;

Producten:

 • Individuele coaching
 • Trainingen individueel/groep
 • Re-integratie
 • Outplacement
 • 1ste en 2de spoor trajecten WVP

Stappenplan:

 • Het intakegesprek, kennismaking, doelstellingen bepalen.
 • Profielschets, wensen klant, verwerking verlies van baan, beroepskeuze.
 • CV analyse, sollicitatie/motivatiebrief.
 • Stage mogelijkheden, werkervaringsplaats, proefplaatsing.
 • Nazorg, evaluatie, eindrapportageverslag.

 • Omgaan met angst, onzekerheid, en emoties.
 • Doelstellingen gericht op de toekomst.
 • Het belangrijkste is DOEN….: werkervaringsplek, opleiding, presentatie, sollicitatie, verslag, pitch.