Werkzoekende
Op 9 januari ben ik begonnen...

lees meer
Ik vond de begeleiding heel fijn. Ik heb ...
lees meer


Binnen dit traject heb ik ...
lees meer

In de afgelopen periode heb ik ...
lees meer

Mijn eerste ontmoeting met...
Ik had van te voren veel zenuwen...
In februari dit jaar werd ik...
Hiermee wil ik u bedanken voor...
lees meer
lees meer


lees meer

lees meer

Heb je hulp nodig bij al je vragen over je werk, ML re-integratie en coaching kan je daarbij helpen.

Ben je ziek of dreig je je baan te verliezen, ben je de richting van je loopbaan kwijt?

ML re-integratie en coaching begeleid en coacht,  jij werkt aan jouw werksituatie. Het doel is dat je weer tevreden bent over je (werk)situatie.


Werknemers die 2 jaar of langer in dienst zijn geweest bij een werkgever (vast of tijdelijk contract) krijgen vanaf 1 juli 2015 een vergoeding bij ontslag. Die krijgen zij ook als het contract niet wordt verlengd. Voorwaarde is dat het initiatief voor ontslag bij de werkgever ligt.

Deze vergoeding heet de transitievergoeding. De ontslagen werknemer kan deze vergoeding gebruiken voor re-integratie, om zich om te scholen of om een eigen bedrijf te beginnen.

De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het aantal jaren dat de werknemer in dienst is geweest.
De vergoeding wordt maximaal 75.000. Voor werknemers die meer verdienen dan 75.000 per jaar, is de vergoeding maximaal gelijk aan het jaarsalaris.

Er zijn ook situaties waarin de werkgever geen vergoeding bij ontslag aan de werknemer hoeft te betalen. Bijvoorbeeld:

  • als het ontslag de schuld is van de werknemer;
  • omdat de werknemer de leeftijd heeft bereikt waarop hij recht heeft op pensioen;
  • bij faillissement, surseance van betaling of als de werkgever in de schuldsanering zit.

Voor meer informatie ga naar onze Contactpagina
Nieuwe wetgeving
Referenties: